Całodobowe usługi pogrzebowe Marek Kisała

Ważne informacje

Zgon w domu

 • wzywamy pogotowie ratunkowe lub lekarza z dyżuru całodobowego, aby stwierdzono zgon
 • gdy lekarz stwierdzi zgon informujemy Firmę Pogrzebową MISTERIUM (telefon całodobowy 733 623 623) celem przewiezienia zwłok osoby zmarłej do chłodni
 • z kartą informacyjną udajemy się do lekarza rodzinnego po kartę zgonu
 • z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej i swoim udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu

Zgon w szpitalu

 • kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący (należy mieć dowód osobisty swój i osoby zmarłej),
 • osoba która zajmuje się pochówkiem osoby bliskiej ma prawo do swobodnego i nie wymuszonego wyboru firmy pogrzebowej która zajmie się pochówkiem,
 • żadna z firm pogrzebowych nie ma prawa oferować usług w takich instytucjach jak szpitale, przychodnie czy za pośrednictwem pogotowia ratunkowego lub innych instytucji publicznych,
 • z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej i swoim udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
 • posiadając akt zgonu należy w swojej parafii ustalić dzień i godzinę pochówku,
 • następnie udajemy się do firmy pogrzebowej, podajemy termin pogrzebu, aby firma miała czas rozwiesić w imieniu rodziny nekrologi,
 • kolejny krok to dostarczenie ubrań dla osoby zmarłej do Firmy Pogrzebowej MISTERIUM.

Zgon w hospicjum

 •  kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący (należy mieć dowód osobisty swój i osoby zmarłej)
 • z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej i swoim udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu

Zgon nagły (wypadek lub przestępstwo)

 • jeżeli na miejscu zdarzenia jest policja i prokurator to udajemy się do prokuratury po zezwolenie na odbiór osoby zmarłej, następnie:
 • jeżeli jest zarządzona sekcja zwłok to kartę zgonu wydaje zakład medycyny sądowej, w którym sekcja się odbyła
 • jeżeli odstąpiono od sekcji to z zezwoleniem z prokuratury udajemy się do lekarza po  kartę  zgonu
 • z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej i swoim udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
 • rodzina nie ma obowiązku zlecać tylko i wyłącznie wykonania usług pogrzebowych firmie, która transportowała ciało z miejsca nieszczęśliwego wypadku, nie może być do tego nakłaniana i szykanowana w żaden sposób, kwestia ta pozostaje tylko i wyłącznie wyborem najbliższej rodziny osoby zmarłej